Gravesøknader i Sande kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sande kommune

Graving i Sande kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sande-ve.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 18/36 hos saksbehandlende enhet Sande kommune - Vei. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser